كوردی عربي English

دهۆك

 • ژووری پارێزەرانی قەسرۆک

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، دادگاى بەراییى قەسرۆک سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار نذير اسماعيل…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی شێخان

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، دادگاى بەراییى شێخان سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار ئەفین خودیدە…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی دێرەلوک

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، دادگاى بەراییى دێرەلوک سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار رێزکار اکرم…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی سنونێ

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، دادگاى بەراییى سنونێ سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار خدیدە على…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی شەنگال

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، دادگاى بەراییى شێخان سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار سعود خلف…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی بەردەڕەش

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، بەردەڕەش، دادگاى بەراییى بەردەڕەش سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار فلامەرز…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی ئاکرێ

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، ئاکرێ، دادگاى بەراییى ئاکرێ سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار رزگار…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی سیمیل

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، سیمیل، دادگاى بەراییى سیمیل سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار برکات…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی ئامێدی

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، ئامێدى، دادگاى بەراییى ئامێدى سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار بشار…

  زیاتر بخوێنەوە
 • ژووری پارێزەرانی زاخۆ

  ژوورێکى پارێزەرانە سەر بە لقى دهۆکی سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان ناونیشان: دهۆک، زاخۆ، دادگاى بەراییى زاخۆ سەرۆکى ژوور: پارێزەرى راوێژکار خیرى…

  زیاتر بخوێنەوە
Back to top button